Styrelsens uppdrag är att förvalta förenings fastigheter. Det innebär inte bara ansvar för fastigheten och dess tekniska funktioner utan även för ekonomin och för att bostadsrättsföreningen ska följa lagen. De som sitter i styrelsen är valda av de medlemmar som bor i föreningen och det är styrelsens uppdrag att företräda medlemmarnas frågor och att arbeta för föreningens bästa.

Det enklaste sättet att kontakta styrelsen är att maila på 65an@antenngatan.se.

Styrelsen:

Ordförande
Michael Lundell  (michael@antenngatan.se)

Vice ordförande och ansvarar för överlåtelser
May Kjellsson  (may@antenngatan.se)

Sekreterare
Malin Idoffsson  (malin@antenngatan.se)

Ledamot och ansvarig för IT och trädgård
Marcus Lagerstedt (marcus@antenngatan.se)

Ledamot och ansvarig för miljö och trädgård
Helena Begorgis (helena@antenngatan.se)

Suppleant och ansvarig för Brandskydd, IT, Nycklar och Uthyrning
Anna Unger (anna@antenngatan.se)

Suppleant och ansvarig för Nycklar och uthyrning och Brandskydd
Jerry Holmqvist (jerry@antenngatan.se)

Suppleant och ansvarig för Trädgår och Miljö
Helen Wallander (helen@antenngatan.se)

Suppleant och ansvarig för Miljö och IT
Maria Ericson (maria@antenngatan.se)

Valberedningen:

Eva Hansson
Lennart Leimo

Kontaktinformation

E-post
65an@antenngatan.se

Styrelserummet
Styrelserummet finns på Antenngatan 29A i källarplan. Där finns även en postlåda för meddelanden till styrelsen.

Postadress
Brf Göteborgshus 65
c/o Bredablick Förvaltning AB
Ebbe Lieberathsgatan 18 C
412 65 GÖTEBORG