Varje lägenhet ska ha rätt typ av spiskåpa installerad. Ventilationen i våra hus är av typen frånluftsystem vilket framgår i Välkommenhäftet.

Princip Ventilationssystem BRF Göteborgshus 65

Ventilationssystemet är ett mekaniskt frånluftssystem med centralt placerade fläktar på vinden som ständigt suger luft från våra lägenheter. Fläktarna är tryckstyrda med varvtalsreglering som anpassas till ventilationsbehovet.

Intag av uteluft (tilluft) sker genom ventiler ovanför fönster och via skafferi i förekommande fall.

Frånluft evakueras genom kök och badrum samt i vissa lägenheter också via toalett eller sovrum. Frånluften i köken evakueras genom en fläktkåpa med spjäll som är normalt stängt och släpper endast grundflöde och som kan öppnas för att forcera luftflöde vid matlagning.

Om du upplever drag i lägenheten kan det bero på obalans mellan till- och frånluften i din lägenhet. Det är viktigt att du ej sätter igen till- eller frånluftsdonen då det kan medföra obalans och dragproblem i flera lägenheter.

Vid ombyggnationer tillse att ventilationen (t.ex. luckor/ventiler) är lättåtkomliga för sotning, annars utsätter du dig för onödiga kostnader när du blir tvungen att göra om på rätt sätt.

  • Håll friskluftsventilerna ovan fönster öppna.
  • Håll rent runt och i ventiler i badrum och kök.
  • Rengör filtret i kökskåpan regelbundet.
  • Öppna inte köksfönstret vid matlagning – då ökar risken att matos sprids till andra ställen.
  • Du får inte installera köksfläkt utan endastspiskåpa utan motor! Kolfilterfläkt som inte är ansluten till ventilationskanalen går också bra.

Med vänlig hälsning,

Brf Göteborgshus 65,

I samarbete med Velco West AB