Andrahandsuthyrning

Ifall en medlem önskar hyra ut sin bostadsrätt i andra hand krävs det enligt bostadsrättslagen ett tillstånd från styrelsen. Ansökan sker skriftligen och blanketter för detta finns på Blankett (Bredablick).

I ansökan ska det anges hur lång tid bostaden ska hyras ut, skälet till att medlemmen vill hyra ut lägenheten i andra hand och vem som kommer att bo i lägenheten under tiden. Detta innebär att ansökan inte gäller om en ny andrahandshyresgäst flyttar in. En ny ansökan måste i så fall skickas in även om detta sker under den period som tillstånd redan beviljats för.

Det är alltid bostadsrättshavaren som är ansvarig gentemot föreningen, exempelvis att månadsavgiften betalas i rätt tid, att grannarna inte utsätts för störningar och att vårdnadsplikten gentemot bostadsrättsföreningen upprätthålls. Föreningen har inga juridiska krav i relation till andrahandshyresgästen. Om något händer kan föreningen skicka en anmodan om rättelse eller krav till bostadsrättshavaren. Det är då bostadsrättshavarens ansvar att säkerställa att problemet upphör.

Ifall medlemmen inte är nåbar under perioden som lägenheten är uthyrd i andra hand, till exempel om han eller hon befinner sig utomlands, krävs också att bostadsrättshavaren utser en kontaktperson med fullmakt. Styrelsen kommer då kontakta den utsedda personen om något händer istället för medlemmen.

Föreningen godkänner inte korttidsuthyrningar via t.ex. AirBnb och vanligtvis inte heller uthyrningar längre än två år.

Partytält

Föreningen har ett partytält som man kan låna, det får dock inte tas med till annan plats och kan endast hyras i 24 timmar. Vikt 75 kg, mått 8 x 6 x 2,8 meter. Tältet bokas via appen Bokatvättid, eller på displayen i tvättstugorna. Eventuella skador står medlemmen för.

Förråd

Det finns möjlighet till att hyra extra förråd. Läs här för mer information.