De som bor i radhus eller på första våningen har en trädgård, denna är man som medlem skyldig att underhålla och sköta om.

Generella trädgårdsregler

 • Du som har uteplats sköter själv gräsmatta, staket och i förekommande fall häck.
 • Du ansvarar för staket, plank och häck utefter din egen uteplats.
 • Mellan uteplatserna ansvarar medlemmarna solidariskt.
 • Gräsmattan får aldrig vattnas på grund av vattenkostnaden.
 • Det är inte tillåtet att ta bort plattorna som ligger intill husväggen.
 • Inga växter eller förrådsskjul får sättas upp/monteras mot husväggen.
 • Kompost i trädgården är inte tillåten.
 • Grilla gärna – men inte så grannarna störs av oset. Grillen bör stå minst två meter från fasaden på grund av brandrisken.
 • Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att hålla rent och rensa utanför staket och häck.
 • Tänk på att föreningen måste kunna få tillträde till fasad, tak, grund mm vid eventuellt behov av underhållsarbete.

Regler gällande växter

 • Växter nära fasaden, som orsakar skada på husgrunden, är bostadsrättsinnehavaren
  ansvarig för. Ta därför bort trädrötter nära husväggen.
 • Växter får inte klättra på fasaden.
 • Häck Max höjd 1,8 meter
 • Max bredd 0,6 meter
 • Träd, cypress eller annan växt Max höjd 2,5 meter. (dvs upp till undersidan av balkongen.)

Regler vid byggnation

 • Permanenta växthus är inte tillåtna.
 • Plank Max höjd 1,1 meter
 • Staket Max höjd 1,8 meter med 50% genomsiktlighet
 • Fast monterade markiser är tillåtna
 • Icke permanenta trädgårdspaviljonger är tillåtna
 • Innan konstruktioner fästes i husfasaden skall styrelsen kontaktas av medlemmen. Styrelsen ger då instruktioner om infästningen och det estiska utförandet. Medlemmen är enskilt ansvarig för skador som kan uppstå då och i framtiden.
 • Redskapskjul ska vara innanför måtten B150xH170xD80 cm.
 • Totalhöjd på byggnation får inte överstiga 1,8 m ovan mark
Kontakta styrelsen ifall du är osäker eller vill begära tillstånd för byggnationer utanför reglerna.

Trädgårdsförråd

Trädgårdsförråden ligger i anslutning till tvättstugorna. Här finns redskap som du kan låna för trädgårdsarbete. Kontakta någon i styrelsen om du vill låna nyckel. Självklart lämnar du tillbaka redskapen så snart du är klar och i samma skick som du själv vill finna dem. Här finns till exempel krattor, skottkärror och spadar.