Bostadsrättshavaren får endast göra enklare renoveringar utan tillstånd från styrelsen. Det som kan räknas som enklare renoveringar är när det inte behövs någon elektriker eller VVS-montör – till exempel målning, tapetsering eller byte av köksinredning.

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd, i lägenheten, göra ingrepp i bärande konstruktion, ändring i befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, ventilation eller vatten eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Detta innebär exempelvis att styrelsen alltid behöver ge tillstånd innan man påbörjar helrenovering av kök eller badrum.

Renoveringar av elektronik, våtrum, avlopp och ledningar måste alltid vara gjort av en hantverkare som har korrekt behörighet. Det kan därför vara bra att ha kontakt med en certifierad hantverkare när ni ansöker om tillstånd för ändring i lägenhet. Vid badrumsrenovering kan det vara bra att veta att endast eluppvärmt golv och handdukstork är tillåtet. Elementen i lägenheterna får inte plockas bort eller sättas ur funktion. Detta gäller alla element i lägenheten. Det är även förbjudet att ersätta radiatorerna med vattenburen handdukstork eller golvvärme.

För att stänga av vattnet till din lägenhet finns det ballofixer på rören i källaren. Dom är märkta på en bricka med ditt lägenhetsnummer. Det är en för varmt vatten och en för kallt vatten. Kontakta styrelsen om du inte hittar ditt lägenhetsnummer.

Kontakta styrelsen ifall du är osäker ifall det behövs tillstånd eller inte.

Följande blankett ska fyllas i och skickas till styrelsen. Inkludera gärna ritningar och arbetet får inte påbörjas innan det blivit godkänt.