Vi har portlås på alla trappuppgångar som är stängda dygnet runt. Det finns porttelefon för gäster och alla medlemmar har brickor för att kunna öppna ytterdörrarna.

Instruktioner för portlåsen finns här.