I din lägenhet ska du ha fått en pärm som skall följa med lägenheten vid försäljning samt en specialanpassad tratt för uppsamling av matfett.

Det ska även finnas Brandvarnare  i alla lägenheter (2 st i radhusen). Tänk på att kontrollera och byta batteri med jämna mellanrum – lämpligt strax innan advent.

På fasaden av din lägenhet är du endast tillåten att ha markis, utomhuslampa, flagga och blomlåda, inget annat får fästats i fasaden. Det gäller alla altaner, trappor, paraboler eller annat dylikt som kan behövas fästas. Innan installation skall styrelsen kontaktas för att ge godkännande till installationen. Medlemmen är enskilt ansvarig för de skador som kan uppkomma, vid installation och i framtiden.

Källarförådet

I källarföråden kan det vara bra att tänka på att inte ställa saker direkt på golvet utan minst 10 cm ovanför. Detta då hemförsäkringen inte kommer täcka skadorna vid t.ex översvämmningar eller läckage. Källarförrådet får inte heller täckas för att vid eventuell brand måste räddningspersonal ha fri sikt in i förrådet för att kunna upptäcka brandhärd.

Det är inte tillåtet att använda förrådet som hobbyverkstad. Det är endast avsett till förråd.

Det är förbjudet att förvara brandfarliga ämnen i förrådet.

Det är förbjudet att förvara bildäck i förråden.

Det är förbjudet att ställa föremål i källargångarna av utrymningsskäl och brandrisk.