Trappuppgångar

Inga föremål får förvaras i trappuppgångarna på grund av brandrisk och brandregler (detta gäller även dörrmattor). Saker som står i uppgångarna kan behöva konfiskeras av föreningen.

Det ska finnas plats för barnvagnar, cyklar och kärror i nästan varje hus, så dessa inte behöver stå i trappuppgångarna. Rullatorer kan man ansöka om garage för från kommunen.

Lekplatser

Vi har olika lekplatser på gårdarna i området.

Alla sandlådor som finns på våra innergårdar är utrustade med ett kattnät. Det är var och ens ansvar att dessa sätts tillbaka när man avslutat leken.

Det är inte tillåtet att sätta ut egna lekredskap (t ex studsmattor) på den allmänna ytan.

Cykelrum

Cykelrum finns i samtliga fastigheter. För att undvika inbrott finns det ingen dekal på dörrarna. För radhusinnehavarna används utrymmen på gavlarna i flerfamiljshusen.

Bastu

Det finns en bastu i källaren på Antenngatan 29B (Ingång på gaveln med din dörrnyckel).

Bastu är öppen för alla boende. Passa på att få en stunds avkoppling!

Bokning av bastun görs via appen Bokatvättid – den laddar du ner via deras hemsida. Mer info finns på sidan Tvättstugor

Medlemmar under 18 år får inte använda bastun utan sällskap av målsman.

Boulebana

Det finns en boulebana på gården vid Antenngatan 29 där du som medlem kan spela tillsammans med dina grannar och vänner.

Det finns utkastringar, mätsticka samt kratta vid bastun som du kan låna. Lämna boulebanan som du själv vill ha den när du ska spela! Bouleklot får du själv ta med dig.

I anslutning till banan finns även en grill och några bord.

Bokning av banan görs via appen Bokatvättid – den laddar du ner via deras hemsida. Mer info finns på sidan Tvättstugor

Bibliotek

Föreningen har ett bibliotek, där du kan låna böcker som medlemmarna har skänkt. Naturligtvis ställer du tillbaka boken när du har läst den! Biblioteket finns i lokalen utanför bastun på gaveln av Antenngatan 29B