Styrelsens uppdrag är att förvalta förenings fastigheter. Det innebär inte bara ansvar för fastigheten och dess tekniska funktioner utan även för ekonomin och för att bostadsrättsföreningen ska följa lagen. De som sitter i styrelsen är valda av de medlemmar som bor i föreningen och det är styrelsens uppdrag att företräda medlemmarnas frågor och att arbeta för föreningens bästa.

Den nuvarande styrelsen är:

Ordförande, Michael Lundell

Vice ordförande, May Kjellsson

Sekreterare, Malin Idoffsson

Ledamot, Marcus Lagerstedt

Ledamot, Helena Begorgis

Suppleant, Anna Unger

Suppleant, Jerry Holmqvist

Suppleant, Helen Wallander

Suppleant, Maria Ericson

Kontaktinformation

E-post
65an@antenngatan.se

Styrelserummet
Styrelserummet finns på Antenngatan 29A i källarplan. Där finns även en postlåda för meddelanden till styrelsen.

Postadress
Brf Göteborgshus 65
c/o Bredablick Förvaltning AB
Ebbe Lieberathsgatan 18 C
412 65 GÖTEBORG